18 maart is er op onze tweede algemene ledenvergadering opnieuw gestemd over het bestuursbesluit, opheffen van de vereniging met ingang van 1 januari 2023. Meer dan 2/3 van de uitgebrachte stemmen waren voor het opheffingsbesluit waarmee 2022 het laatste jaar is voor De Noorman, de onafhankelijke vereniging van de Noorse Boskat.

Helaas zijn er te weinig actieve leden om het bestuur en redactie na dit jaar nog te kunnen voortzetten. In 2022 ontvangen onze leden de vier jaarlijkse full colour Noorderlichten, Het Lentenummer is inmiddels verschenen en het Zomernummer verschijnt binnenkort.

Het bestuur

Ineke de Groot, ledenadministratie

Arjen Merts, secretaris

Auke Bonsma, voorzitter