heeft: rood en zwart. Een kat die zowel zwart als rood in zijn vacht heeft, wordt schildpad genoemd. Dit verklaart waarom een schildpad altijd een poes is en nooit een kater. Er zijn overigens wel enkele uitzonderingen bekend, maar dan gaat het in het algemeen om katers met een genetische afwijking. In het uitzonderlijke geval dat er een schildpad-kater wordt geboren, is gebleken dat deze katers vaak onvruchtbaar zijn.

 

        Rode poezen bestaan niet?
Uit het voorgaande kun je nu ook met zekerheid zeggen, dat een kater zijn kleur alleen door kan geven aan zijn vrouwelijke nakomelingen. Poesjes krijgen immers het X-chromosoom (lees kleur) van zowel hun moeder als hun vader. Een katertje krijgt van zijn vader het Y-chromosoom, dat zonder kleurkenmerken is. Katertjes krijgen dus alleen een kleur die op het X-chromosoom zit van hun moeder. Het gen van de basiskleur van katten wordt geschreven als O (Orange = rood en dominant) of o (niet rood = dus zwart en recessief ). Een kater heeft maar één chromosoom waarop het kleurgen zit (het X-chromosoom). Een kater is dus rood als hij het dominante O-gen heeft en hij is zwart als hij het recessieve o-gen heeft. De basiskleur van een kater wordt dan ook geschreven als O- (rood) of o- (niet rood = zwart). Omdat er bij een kater maar één gen is voor de basiskleur, wordt het ontbrekende kleurgen als streepje genoteerd. Bij een poes zijn er twee X-chromosomen, waarop zich het kleurgen bevindt en wordt als volgt genoteerd: OO (rood), oo (zwart) of Oo (schildpad).

De volgende tabel geeft statistisch weer, welke mogelijkheden er zijn bij het kruisen van een poes en een kater op basis van hun basiskleuren. Voor de overzichtelijkheid is het uitgangspunt dat er, volgens het gemiddelde, steeds vier kittens worden geboren. De natuur laat zich geen statistiek voorschrijven, dus de aantallen hieronder zijn geen garantie, maar een statistisch aantal.

 

  Rode kater (O-) Zwarte kater (o-)
Rode poes (OO) 2 x OO = rode poesjes
2 x O- = rode katertjes
2 x Oo = schildpad poesjes
2 x O- = rode katertjes
Zwarte poes (oo) 2 x Oo = schildpad poesjes
2 x o- = zwarte katertjes
2 x oo = zwarte poesjes
2 x o- = zwarte katertjes
Schildpad poes (Oo) 1 x OO = rood poesje
1 x O- = rood katertje
1 x Oo = schildpad poesje
1 x o- = zwart katertje
1 x Oo = schildpad poesje
1 x O- = rood katertje
1 x oo = zwart poesje
1 x o- = zwart katertje

In dit schema kun je aflezen, dat de vrouwelijke kittens dus best rood kunnen zijn. Voorwaarde is dan wel dat moederpoes ook een rood gen in het 19de chromosoom moet hebben, hetgeen bij rode en schildpadpoezen het geval is. Het andere rode kleurgen moeten ze dan van hun vader krijgen.

        Blauw en crème zijn verdunde kleuren
De kleuren crème en blauw (grijs) zijn de verdunde varianten van rood en zwart. Bij deze

Pagina's