kleurvarianten liggen de pigmentkorreltjes veel verder uit elkaar. Rood ziet er dan uit als crème en zwart wordt grijs, hetgeen bij katten blauw wordt genoemd. Het doorgeven van deze verdunde kleuren werkt op dezelfde manier als bij de basiskleuren in het voorgaande diagram. In de genetica wordt een verdunde kleur aangegeven met de letter d. Omdat niet-verdund dominant is, wordt dit met een hoofdlettergeschreven (D). Verdund isrecessief en wordt met een kleine letter d aangeduid.

Als een poes homozygote is voor onverdund (DD) en gedekt wordt door een kater die homozygote is voor verdund (dd), dan zullen alle kittens heterozygote (Dd) en rood of zwart zijn en niet verdund (dus nooit crème of blauw). Zijn de poes en de kater beide heterozygote (Dd) dan kunnen hieruit kittens worden geboren met verdunde kleuren. In het volgende schema vindt u een overzicht van de verschillende genetische mogelijkheden bij verdunning. In dit voorbeeld is crème en rood gebruikt, maar hier kunt u ook blauw en zwart lezen.

 

  Rode poes (DD) Rode poes (Dd) Crème poes (dd)
Crème kater (dd) 4x Dd = Rood 3 x Dd = Rood
1 x dd = Crème
4x dd = Crème
Rode Kater (DD) 4 x DD = Rood 3 x DD = Rood
1 x Dd = Rood
4x Dd = Rood
Rode kater (Dd) 3 x DD = Rood
1 x Dd = Rood
1 x DD = Rood
2 x Dd = Rood
1 x dd = Crème
2 x Dd = Rood
2 x dd = Crème

Deze tabel laat zien dat veel nakomelingen de eigenschap “verdund” (d) met zich meedragen. Dit is bij heterozygote kittens niet zichtbaar, omdat niet-verdund dominant is. Mocht een dergelijke heterozygote poes na generaties kittens krijgen van een kater, die ook als heterozygoot verdunning draagt, dan kan er zomaar uit een rode poes en een rode kater een crème kitten worden geboren. Dit principe gaat ook op voor alle andere eigenschappen. Of de poes of de kater crème is, maakt hierbij niet uit, omdat eigenschappen als verdunning zich op de overige 18 chromosomenparen bevinden. Naast verdunning zijn er nog een groot aantal erfelijke eigenschappen bekend, die zich op de overige 18 chromosomenparen bevinden. Deze gedragen zich op dezelfde manier als hiervoor is beschreven. Hieronder staan nog enkele van deze eigenschappen.

        Het gen I (Inhibitor) zorgt voor het zilver
Het dominante zilver-gen wordt als <I>geschreven. Een kat die heterozygote zilver (Ii) draagt, zal dus altijd zilver tonen. Het zilvergenzorgt ervoor dat de pigmentkorrels in de haarschacht naar de haarpunt worden gedreven.Daardoor wordt het onderste deel van elke haar pigmentloos en dit ziet eruit als zilver. Als een kat effen van kleur is (zowel rood als zwart) en zilver is, dan wordt dit smoke genoemd. Is een kat niet effen, dan wordt er zilver aan zijn kleurnaam toegevoegd (Bijvoorbeeld zwart zilver gestreept).

        Vachtpatronen worden ook genetisch bepaald
Alle katten hebben een vachtpatroon, maar je kunt het niet altijd goed zien. Gestreept (T) of gemarmerd (Tb) komen het meest voor. Gevlekt (Sp) en ticked (Ta) komen vaker

Pagina's