Informatie herplaatser (bemiddeling van De Noorman bij herplaatsen)

Met ingang van 1 januari 2013 bieden wij onze leden- en niet leden de mogelijkheid tot herplaatsing van hun Noorse Boskat. Indien u niet meer in staat bent door persoonlijke of medische omstandigheden uw kat de juiste zorg te geven, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen waarna wij u laten weten of uw kat voor onze bemiddeling in aanmerking komt.

In het bevestigende geval zullen wij voor leden van de Noorman gratis bemiddelen tussen u en de nieuwe eigenaar. Niet leden wordt voor bemiddeling € 5,00 in rekening gebracht. Omdat herplaatsing een emotionele gebeurtenis is, streven wij er bij bemiddeling naar om zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen omtrent de nieuwe eigenaar. Onder nieuwe eigenaar verstaan wij: particulier, die een volwassen Noorse Boskat een liefdevol nieuw tehuis wil bieden.

U kunt via email: herplaatser@denoorman.nl of telefonisch: 0517-591914 / 06-13620822 (Irene Bonsma) contact opnemen.

Voorwaarden, gewijzigd op 4 mei 2016:
- De herplaatsing is definitief
- U brengt de fokker op de hoogte dat u uw kat voor herplaatsing wilt aanbieden
- Verkoopbedrag te herplaatsen kat in overleg met de eigenaar
- In alle gevallen dient een kopie van de stamboom overlegd te worden
- De originele stamboom dient overgedragen te worden aan de nieuwe eigenaar
- De kat dient gezond te zijn en vrij van parasieten
- De ter bemiddeling aangeboden kat mag niet voor fokdoeleinden gebruikt worden
- De herplaatste kat mag niet zonder overleg met de vorige eigenaar opnieuw worden doorverkocht en/of herplaatst 
 

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen m.b.t. de term “fokdoeleinden” adviseren wij u de kat vóór herplaatsing te laten castreren. Tevens dient het aanbeveling om bij overdracht van de kat een overdrachtsformulier op te stellen. Hier mogen echter geen bindende voorwaarden in opgesteld zijn, anders dan het noemen van de voorwaarde m.b.t. doorverkoop en/of herplaatsing. U beslist uiteindelijk zelf of u tot plaatsing over gaat, de vereniging neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Het bestuur van De Noorman